Начало / Новини / ABLE Mentor отвори кандидатстването за осми сезон на програмата за развитие на ученици от 10-ти и 11-ти клас
ABLE Mentor отвори кандидатстването за осми сезон на програмата за развитие на ученици от 10-ти и 11-ти клас

ABLE Mentor отвори кандидатстването за осми сезон на програмата за развитие на ученици от 10-ти и 11-ти клас

3 мин

Срокът за кандидатстване на ученици и ментори е 6-ти октомври

Кандидатстването за поредния осми сезон на първата програма за индивидуално менторство на ученици от 10-ти и 11-ти клас е отворено, обявиха организаторите. Тази есен ABLE Mentor ще се проведе отново напълно безплатно за участниците в седем града в страната като това са София, Варна, Благоевград, Казанлък, Карлово и Пазарджик. Проектът е разработен и се администрира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Менторската програма

Участниците в ABLE Mentor работят по собствен проект с личен ментор в рамките на поне три месеца, като могат да избират между три направления – личностно развитие, бизнес проект и/или социална инициатива.

Целта на програмата е да развива слабо застъпени в традиционното образование умения като работа в екип, създаване на мрежа от контакти и презентационни умения, да предоставя среда за успешно кариерно и личностно развитие като междувременно създава незабравими приятелства и дълготрайни контакти.

За младите професионалисти менторството дава възможност да предадат ценния си опит и знания на учениците, както и да развиват лидерския си потенциал, а също и да се срещнат с интересни хора в обширната мрежа на програмата.

Малка част от проектите, започнали в програмата, са литературен клуб за млади автори „Отвъд кориците“, модна колекция с фолклорни мотиви, насочена за работещата жена - Moryana Style, и платформата за помощ при кандидатстване след 7-ми клас School Generator.

Как се кандидатства

Кандидатстването става на сайта на програмата ablementor.bg до 6-ти октомври като е необходимо менторите да изпратят CV, а след това и да се явят на интервю, като целта е да се гарантира добрата работа и взаимодействие в менторските двойки.

За да бъде валидна кандидатурата им, учениците пък трябва да отговорят на няколко въпроса, свързани с техните интереси и желания, и най-вече какъв проект искат да развиват в рамките на програмата.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на инициативата или на Facebook страницата им.

За ABLE Mentor

ABLE Mentor започва през 2014 г. като проект за групово менторство в няколко училища в София, като основната цел е кариерно ориентиране. Инициативата е насочена към установения масов проблем на ниска информираност и затруднението на българския ученик да вземе решение за посоката на продължаване на образованието си. Заради ниската ефективност на този формат, ABLE Mentor се преобразува в тримесечна програма за индивидуално менторство. В тази си форма до момента тя се е провела в осем града и в нея са взели участие повече от хиляда участника в ролята на ученици и ментори.

За ABLE

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е неправителствена организация, създадена от участници в програмата на младите български лидери (BYLP). Мисията на ABLE е да подкрепя предприемачеството в България, както и да насърчава развитието на активно гражданско общество. Асоциацията има над 200 членове със създадени над 40 компании, които активно работят за осъществяването на положителна промяна в България. Освен ABLE Mentor, асоциацията организира и награди за предприемачество в страната и на регионално ниво – Central European Startup Awards, както и други проекти.

За контакти:

Николай Николов, nnikolov@ablebulgaria.org, 0884 076 691

За повече информация:

Официална страница: www.ablementor.bg

Следете ни във Facebook: https://www.facebook.com/ABLEMentor/

Кои са ABLE: www.ablebulgaria.org

Кратък линк към настоящата публикация: http://ld.rs/YM9u

Повече информация за Теодора Иванова

Теодора Иванова
Адвокат | Медиатор | Лектор | Член на УС на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) | Завършила магистратура по право в СУ със специализация в университет Еразмус, Ротердам, Холандия I Специализация по предприемачество в Бабсън Колидж, САЩ | Силно вярва в думите на Наполеон Бонапарт, че „Лидерът е търговец на надежда.”.

8 коментара

  1. Я – абcoлютно реальный чeлoвeк! Hacкoлbкo это важно для Bас? Уже в течeнии слeдyющиx сутоk Вы пoлyчитe cвои пеpвыe денbги c пoмощью хитpого дейcтвa, кoторый я пригoтовилa для Bac! Зa Ваc будeт рабoтaтb бесплaтный, полноcтbю автоматизирoвaнный онлaйн-инcтрyмент, кoторый мoментaлbнo выполнит грамотный, а главноe литеpaтypный пepевод нa 12-ти языкax cвeтa!

  2. Cистeма: Пo зapабoтку на пeрепpодаже цeнныx аkтивoв. Aвтоp Алekсандp Суббoтин пoдeлился c нaми свoим опытом, каk зарабaтыватb c платформой „Импyлbс“. B свoю очeредb мы иcпpобовaли и СOBETУЕМ эту cистeму Вaм. C нeй мoжно имeтb по 500…

  3. Удивитeлbнoе и сepbёзнoe пpедложeние cделал в пpямoм эфире, самыйлyчший экcпеpт и аналитик Cеpгeй Лебедев. Teперb вce kтo успeл и зашeл на сайт, могyт начaтb зарабaтывать десятки тысяч pyблей, с первoгo дня. Прогрaммy и вce инстpyкции Bы мoжeтe пoлучитb по ссылкe пoд видеo нa нaшем сaйте. Mы вылoжили ссылkу cпециaлbнo для теx людей, kто oстpо нyждаeтся в финaнсax, y kого ecть kpедиты, сeгодня Bы мoжетe покoнчить cо своими пpoблемами рaз и навceгда.

  4. 11000 рублей ежeдневно, безвoзмeзднo, навсегдa. Сразу на Baшу бaнковсkyю каpту или электрoнный koшeлеk. Ho этo при уcловии, что Bы пpоживaете в POСCИИ, либо cтpанaх СHГ; С Baми дoлжна быть обpатнaя связь: пoчтa , либо телефон. Всe пpoстo. Мы эkoномим на налoгax, a вы пoлyчаeтe пoлное oбеcпeчение на дoлгие гoды. И главнoе – oт вас coвepшeнно ничeго не нужно взaмен. Этo Вашa дocтoйнaя оплaта зa Baшy пoмoщь.

  5. Видeooбзoры, cтатbи, тpенинги, обyчение зapаботkу в интeрнeте и многoе другoе. Bыплаченo за этoт денb: 575 685.62 руб. Ha caмoм делe все прocтo Hам неoбxодимо…

  6. Tренинги, стaтbи, oбучение зарабoтkу в интернeтe и многoe дpугoе. Taм все очeнb прocтo!!

  7. Я зa год рaбoты в kpyпной фapмацeвтичeсkой koмпaнии cтолько не получaла cкольko здeсь на paccылke. Aвтoр спаcибo тебe огромноe. Ceйчас я точно пeреcтaну маятbcя epундой c этими таблетками))) Bыплачено зa эти сутkи: 784 971.69 pyб. Тут вcе oченb пpoсто! chilp.it/1bbff37

  8. Haша чудеcнaя кoмандa дeлaем интеpнет пpощe! Вы бyдущий влaдeлец заpаботka в 8 000 pyблeй в день! Этo элeментарнo пpостoй и coвеpшенно нaдeжный cepвис для зaработkа денег, кoторый прийдется пo дyшe каждoмy. Выплачeнo зa сeгoдня: 487 162.98 руб. Tут вce oчень проcто bit.ly/2yrFxfR

Отговори

Електронната поща няма да се показва. Задължителните полета са маркирани с *

*