Начало / Общи условия

Общи условия

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1. www.leadership.bg е проект на Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи.
2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
2.1. „ABLE“ – екипът на www.leadership.bg.
2.2. „Потребител“ – физически лица, използващи www.leadership.bg.
2.3. “Материали” – статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.leadership.bg, която се предоставя на Потребителя;
2.4. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на www.leadership.bg приема при използването му.
3. Уеб ABLE www.leadership.bg и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.leadership.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.leadership.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

4. www.leadership.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

III. ДОСТЪП

5. ABLE не гарантира постоянното функциониране на www.leadership.bg.
6. ABLE си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
7. ABLE си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от ABLE. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
8. ABLE си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ABLE няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

9. Информацията, намираща се на www.leadership.bg, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет/консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.
10. Информацията, предоставена на www.leadership.bg, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на www.leadership.bg. Това е причината, поради която ABLE не носи никаква отговорност, в случай че Потребителт приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
11. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ABLE чрез електронна поща или през www.leadership.bg, включително, но не само, Потребителят приема, че:
11.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
11.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
11.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ABLE може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12. ABLE, чрез www.leadership.bg, не събира/обработва/съхранява лични данни. ABLE следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. „БИСКВИТКИ”

13. www.leadership.bg използва само един вид „бисквитки“, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

14. Посочената на www.leadership.bg информация е обща и абстрактна, ABLE не носи отговорност за действията за действия на Потребителя породени от информация в сайта.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

15. ABLE запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.leadership.bg.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

16. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Материали” (статии, образци на документи и други материали) на www.leadership.bg е интелектуална собственост на ABLE и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се ръководи по Creative Commons (Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 БъABLEрия /CC BY-NC-ND 2.5BG/) със следните правила:
16.1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на www.leadership.bg).
16.2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
16.3. С посочване на автора.
16.4. Без модификации.
16.5. И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

17. ABLE, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.
18. ABLE гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите Материали, публикувани на www.leadership.bg и друга актуална информация около проекта.
19. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на www.leadership.bg.
20. ABLE си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
20.1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ABLE във връзка с www.leadership.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
20.2. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на www.leadership.bg и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

21. С използването на www.leadership.bg и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно www.leadership.bg за лични и нетърговски цели.