Начало / Статии / Израстване като лидер / Лидерството в сложния и несигурен VUCA свят (Част I)
Лидерството в сложния и несигурен VUCA свят (Част I)

Лидерството в сложния и несигурен VUCA свят (Част I)

6 мин

Днес живеем в така наречения VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) свят. Много от уменията, които традиционно бяха нужни за успех като лидер, се промениха. Много от уроците на успешни в 20-и век лидери са неадекватни днес. Как да се подготвим, за да сме сигурни, че ще успеем в условията на 21-ви век?

VUCA свят или кое е особеното на 21-и век?

В мениджърските среди един акроним набира изключителна популярност напоследък - VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). VUCA има за цел да опише четири уникални особености на днешния свят:

  • ИЗМЕНЯЕМОСТ (volatility): описва естеството, скоростта, динамиката и важността на промените, които ежедневно се случват околото нас и с които трябва да се справяме.
  • НЕСИГУРНОСТ (uncertainty): описва невъзможността да предугадим възникващи проблеми и събития.
  • КОМПЛЕКСНОСТ (complexity): описва смущаващата и често дори съкрушаваща сложност и хаос от множество взаимовръзки и променливи, характеризиращи ситуацията, в която се намираме.
  • НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (ambiguity): описва неясното значение на нещата, в резултат на което не съумяваме да разберем ситуацията, в която се намираме, използвайки предишния си опит и знания.

Терминът VUCA свят е използван за първи път от Колежа на американската армия, но днес се използва от водещи лидери в бизнеса, за да опише условията, в които всяка съвременна организация оперира.

За тези от вас, които не са живели в друг свят освен днешния, ще кажа, че не винаги беше така.

Още през първата седмица на първата си работа разбрах как точно ще се развие кариерата ми там, точно след колко време ще бъда повишена и каква е максималната заплата, която ще получа някога, както и кога точно ще я получа. За мен нещата скоро след това се промениха, но за много от хората, с които бях заобиколена, нещата стояха именно така. Те живееха в постоянен, сигурен, подреден и ясен свят.

Въпреки, че картинката, която описвам, е свързана с миналото ни на държава с планирана икономика, така наречения капиталистически свят също е бил относително постоянен, сигурен, некомплексен и ясен. Това, което промени целия свят завинаги, са огромните технологични нововъведения, които направиха възможни съвсем нови нива на информираност, невиждана бързина на развитие, автоматизация и глобализация.

Защо уменията за справяне с VUCA са най-важни именно за лидерите?

Все по-често конкурентоспособността на една организация и успехът на нейните лидери в 21-и век се свързват с уменията им да се справят в условията на VUCA свят. Защо?

Първо и най-естествено, защото организациите са поставени в такива условия и трябва да изградят компетенции за справяне с тях. И най-естествено лидерите са тези, които трябва да направят първата стъпка и да поведат хората в джунглата на новия свят. Повечето организации и водачи обаче все още оперират според уроците на 20-и век и следват рецепти за успех, които ги подвеждат.

Второ и доста по-интересно, защото машините не могат да се справят в такива условия. Всичко, което е предвидимо, неизменчиво и вече изяснено, може да бъде автоматизирано от съвременните машини.
Днес софтуерите за управление на взаимоотношенията с клиентите, за управление на човешките ресурси, за управление на проекти, за управление на финансите и т.н. извършват доста по-успешно от нас много дейности, за които дори след дълго академично учене хората не винаги се справяха достатъчно добре. Обадихте ли се навреме на предишен клиент, за да проверите дали има нови нужди? Проследихте ли всички взаимосвързани аспекти на проекта, от които зависи срока му? Пропуснахте ли да се видите със служител навреме, за да предотвратите промяна в ангажираността му? Проследихте ли всички фактори, от които зависи доходността на даден продукт?  Това бяха все неща, които обсъждахме на срещи на мениджмънт екипа преди 10-15 години, защото не винаги успявахме да ги правим добре или навреме, залисани в ежедневните предизвикателства и задачи. Днес, много от тези дейности в големите компании са автоматизирани и няма нужда дори да бъдат изучавани от хора, защото някой много голям световен експерт вече е заложил в софтуера параметрите, които гарантират успех и за вас остава само да ги следвате. За частта от световната икономика, която се извършва само от машини си има вече име - „втората икономика“. Според статия от месец декември 2014 в Harvard Business Review, през 2025 тази „втората икономика“ ще бъде голяма колкото е била традиционната икономика през 1995, а именно 7.6 трилиона долара.

Останалото - всичко, което е непредвидимо, изменчиво или сложно, не може да бъде правено от съвременните машини.  Може да бъде правено единствено от хора и това е нашето ключово конкурентно предимство пред машините.

Това са уменията, които ще бъдат все по-търсени и по-добре заплащани.

Уменията да се справяме с постоянни промени, с непредвидимост, с невиждана досега комплексност и още повече уменията успешно да водим хора и организации в такива условия.

Как да се подготвим, за да сме сигурни, че ще успеем в тези условия?

Според проучвания на най-голямата в света организация за развитие на човешкия потенциал - Асоциацията за Развитие на Таланти (Association for Talent Development) и с допълнения от моя опит, за да успеем в този VUCA свят като лидери, трябва да създаваме в себе си и екипа си пет основни умения:

  1. Да бъдем отворени, да ценим експериментирането, различията и различните гледни точки.
  2. Да познаваме себе си, да сме отворени към откриване на слабости в себе си и пропуски в начина ни действие, и да сме готови за промяната им.
  3. Да поставяме под съмнение досегашните си знания, умения и практики, както и да сме отворени, когато други ги поставят под съмнение независимо кои са те.
  4. Да сме предразположени да „разопаковаме“ предизвикателствата, с които се сблъскваме, за открием повече за себе си, пропуските в знанията си, както и слабости в практиките си.
  5. Да подобряваме уменията си за осмислено и осъзнато вземане на решения в условия на волатилност, несигурност, комплексност и неяснота (VUCA).

В моя личен опит като лидер и като човек, който подпомага развитието на лидери, тези неща е лесно да бъдат приети на интелектуално ниво и за някои от нас дори звучат банално ясни.

Разбирането обаче не означава, че умеем да прилагаме тези принципи в действителност, а изграждането на такива умения вече никак не е банално или лесно, но за радост е възможно.

В следващата част на тази статия ще видим кои са възможните пречки, които трябва да преодоляваме, за да развием в себе си тези компетенции.

Кратък линк към настоящата публикация: http://ld.rs/vuca

Повече информация за Наталия Благоева

Наталия Благоева
Scaling the impact of people on a mission. МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТАНТ в областта на лидерството, организационната стратегия и култура, управление на многообразието, развитие на таланта, бизнес интуиция и геймификация. 25 ГОДИШЕН МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ СЪС СВЕТОВНИ ВОДЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ | 20 ГОДИНИ ОПИТ В РАЗВИТИЕ И МЕНТОРСТВО НА ЛИДЕРИ И ТАЛАНТИ | ОБРАЗОВАНИЕ: Certified Management Consultant (CMC) | Certified Cultural Transformations Tools (CTT) Consultant with the Barrett Values Centre | Certified Professional in Learning & Performance (CPLP, ATD) | Executive MBA | Основател и Директор на Eudaimonia Solutions | eudaimonia.solutions | natalia@eudaimonia.solutions

Отговори

Електронната поща няма да се показва. Задължителните полета са маркирани с *

*