Начало / Статии / Защо лидерите избират медиацията пред съдебния процес?
Защо лидерите избират медиацията пред съдебния процес?

Защо лидерите избират медиацията пред съдебния процес?

4 мин

Лидерство e способността да вдъхновяваш и да изграждаш доверие. Ето защо лидерът държи на взаимоотношенията, емоционалната обвързаност и емоционалната интелигентност на хората около себе си, независимо дали те са служители, колеги, партньори или клиенти. Успешните лидери създават среда, към която хората искат да принадлежат. За да просъществува тази среда и да бъде запазена за дълго обаче следва да бъдат използвани похвати позволяващи съхраняване на отношенията в случай на конфликт. Медиацията предоставя прекрасна възможност за това.

Предимствата на медиацията:

 1. Страните участват в процедурата по своя обща воля. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за медиацията: „В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.“;
 2. Страните сами определят интересите и приоритетите си в зависимост от собствените си желания и ценности, докато в съдебното производство съдът се ръководи единствено от законово регламентираните права и задълженията на страните, както и от събраните по делото доказателства;
 3. Страните определят резултата от процедурата по медиация. Те могат да сключат или не споразумение, ако решат да сключат споразумение сами определят съдържанието му, както и правата и задълженията си съгласно него. Ето защо в медиацията няма губеща страна. Съгласно Чл. 6, ал. 1 от Закона за медиацията: „Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора.“, той подпомага страните при проучване на възможностите и преценяване на предимствата и недостатъците на казуса; От друга страна съдебното решение представлява един наложен резултат от съдебното производство, чието съдържание се определя от съдията и винаги има печелещ и губещ.
 4. Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните. В случай на постигане на споразумение това е безспорно, но дори и в случаите, когато страните не постигнат споразумение, медиацията е показател за тяхната добронамереност и желание да решат проблемите си заедно. Още повече доста често страните постигат споразумение на един по-късен етап, благодарение на проведената процедурата по медиация.
 5. Медиацията е бърза. Процедурата по медиация се изразява в няколко срещи, докато съдебното производство може да продължи с години.
 6. Медиацията е по-евтина.
 7. Страните сами определят времето за провеждане на срещите по медиация.
 8. Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата. Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора - предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил. От друга страна, принцип на съдебното производство е, че съдебните дела се разглеждат в открито заседание, което най-често е публично, тоест всеки има право да присъства.

Предмет на медиация могат да бъдат голяма част от съдебните споровете:

 1. търговски спорове – между търговци; по търговски сделки; членство в търговски дружества и други;
 2. граждански спорове – всякакви спорове между физически лица/граждани, семейни, битови, вещни, облигационни, спорове за имуществени и неимуществени вреди, спорове по наемни отношения и други;
 3. трудови спорове – трудови договори – прекратяване, обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и други; колективни трудови договори и други;
 4. потребителски спорове – гаранционни срокове, рекламации;
 5. административни спорове и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични;
 6. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Целта на медиацията - Споразумението

Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка. В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения.

Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили.

Придаване на изпълнителна сила на споразумението

Споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната. Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави.

А вие бихте ли предпочели медиацията?...

 

Кратък линк към настоящата публикация: http://ld.rs/f3U4

Повече информация за Теодора Иванова

Теодора Иванова
Адвокат | Медиатор | Лектор | Член на УС на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) | Завършила магистратура по право в СУ със специализация в университет Еразмус, Ротердам, Холандия I Специализация по предприемачество в Бабсън Колидж, САЩ | Силно вярва в думите на Наполеон Бонапарт, че „Лидерът е търговец на надежда.”.

Един коментар

 1. Здравейте,взех от Софийски районен съд заповед за изпълнение на парично задължение(става въпрос за топлофикация) Имам задължения към топлофикация. В съобщението има информация,да се свържа с вас за да бъде спорът разрешен бързо. Моля,да получа информация каква е процедурата.
  Благодаря.

Отговори

Електронната поща няма да се показва. Задължителните полета са маркирани с *

*