Начало / Статии / Емоционална интелигентност / Автентичното лидерство
Автентичното лидерство

Автентичното лидерство

3 мин

“Автентичността е привеждането в съответствие на главата, устата, сърцето и краката -  да мислим, казваме, чувстваме и правим едно и също нещо - последователно. Това изгражда доверие, а последователи обичат лидерите, на които могат да се доверят." Л. Секретан

Според авторите на статията „Да открием своя автентичен лидерски стил“, публикувана в Harvard Business Review, през последните 50 години, учените са провели повече от 1000 проучвания в желанието си да докажат безапелационно какви са личният стил, характеристики и черти на великия лидери. Нито едно обаче от тези проучвания не е довело до описание на ясен и категоричен профил на идеалния лидер. И слава Богу! Защото ако учените наистина бяха произвели един такъв еталон на успешния лидерски стил, то хората щяха вечно да се опитват да го имитират. Истината е, че вие можете да учите от опита на другите, но никога няма да станете напълно успешен, ако се опитвате да бъдете като тях. Хората биха ви се доверили, само сако сте истински и автентичен, а не реплика на някой друг.

Самоосъзнатост

Затова и казваме, че една от първите и най-важните стъпки по пътя на развитие на лидерски умения е постигане на самоосъзнатост. Нека видим за каква осъзнатост става дума.

Първо говорим за осъзнатост на собствените ценности.

В какво вярвам? В какъв свят искам да живея? Какво искам да променя в света? Кое за мен е добро и кое - лошо?

Защо е нужна такава осъзнатост? Доброто познаване на себе си и това, в което вярваме, както и ясното изказване и съобразяване на всички наши действия с него води до една цялостна прозрачност на думи и действия, която увлича последователи. Освен това най-сигурният начин да бъдем нещастни в живота е да го изживеем според ценностите на другите, а истината е, че никой не би последвал един нещастен и непоследователен лидер.

Моментът на лидерството започва не просто с познаване на своите ценности, а с наличието на много ясни идеи за промяна на света на база тези ценности, както и една силна вяра и непреклонност да го направите веднага. Какво искам да променя в света? Какво искам да променя в услугата, която предоставяме? Какво искам да променя в продукта, който произвеждаме? Какво искам да променя в…?

Второ, имаме нужда от осъзнатост на себе си и различията между хората.

Обикновено един такъв процес започва с въпросите "Какви слаби и силни страни имам аз? Какви силни и слаби страни имат другите?". В хода на този процес научаваме, че всяка силна страна води със себе си слаба страна и обратното. Така процесът прераства в осъзнатост на различията между хората и тяхното приемане. Този процес става и основа за изграждане на един наистина добър екип.

Автентично лидерство

Ако се интересувате от темата за автентичното лидерство (Authentic Leadership), можете да прочетете още много статии и книги по въпроса. Най-важното обаче е да тръгнете по пътя на опознаване на себе си, собствените си идеи, собствения си уникален подход и да създадете собствения си уникален план за развитие.

Дали сте успяли? Дали вече сте тръгнали по Вашия уникален път? Най-добрата проверка за това е дали сте щастливи, защото успелите автентични лидери са и най-щастливите хора.

Кратък линк към настоящата публикация: http://ld.rs/authentic

Повече информация за Наталия Благоева

Наталия Благоева
Scaling the impact of people on a mission. МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТАНТ в областта на лидерството, организационната стратегия и култура, управление на многообразието, развитие на таланта, бизнес интуиция и геймификация. 25 ГОДИШЕН МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ СЪС СВЕТОВНИ ВОДЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ | 20 ГОДИНИ ОПИТ В РАЗВИТИЕ И МЕНТОРСТВО НА ЛИДЕРИ И ТАЛАНТИ | ОБРАЗОВАНИЕ: Certified Management Consultant (CMC) | Certified Cultural Transformations Tools (CTT) Consultant with the Barrett Values Centre | Certified Professional in Learning & Performance (CPLP, ATD) | Executive MBA | Основател и Директор на Eudaimonia Solutions | eudaimonia.solutions | natalia@eudaimonia.solutions

Отговори

Електронната поща няма да се показва. Задължителните полета са маркирани с *

*